KNX is een open standaard op het gebied van huis- en gebouwautomatisering oftewel Domotica. Inmiddels maken er al 400 fabrikanten (met allemaal hun eigen specialisme) gebruik van deze standaard en produceren apparaten die werken volgens het KNX-protocol. Dit heeft er inmiddels voor gezorgd dat er meer dan 7000 gecertificeerde producten voor verschillende toepassingsgebieden op de markt zijn. Deze producten kunnen – wanneer ze zijn opgenomen in een netwerk- dus met elkaar communiceren. Ze spreken immers dezelfde “taal”.

Het aan elkaar koppelen van apparaten en installaties zorgt er niet alleen voor dat ze bijvoorbeeld vanaf dezelfde plek te bedienen zijn, maar ook dat een toestandsverandering van het ene apparaat een actie van een ander apparaat te weeg brengt.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Als de alarminstallatie wordt ingeschakeld gaat het licht uit en de verwarming een paar graden lager.
  • Als de bewegingsmelder in de badkamer gedurende een bepaalde periode geen beweging heeft waargenomen, stuurt het systeem automatisch een berichtje naar een hulpinstantie. Zo biedt KNX de garantie voor veilig wonen zonder barrières
  • Als de beregeningsinstallatie wordt geactiveerd gaan automatisch de zonneschermen omhoog.
  • De sturing van jaloezieën op basis van helderheid, tijd en behoefte verhoogt het wooncomfort. Alle verlichting kan eenvoudig via centrale schakelingen uitgeschakeld worden.
  • Geen verrassingen: de rookmelder waarschuwt de bewoners bij rookontwikkeling en beginnende branden. Een gas- of waterlek wordt onmiddellijk gedetecteerd en gemeld voordat grotere schade kan ontstaan. Zelfs als er niemand thuis is.

De mogelijkheden zijn haast onbegrenst en zijn er vrijwel allemaal op gericht het leven comfortabeler en veiliger te maken.

KNX is sturen van verlichting
•             schakelen & dimmen
•             automatische verlichting
•             lichtintensiteitregelingen
•             tijdgestuurde regelingen
•             lichtscenario’s

KNX is sturen zonwering / rolluiken
•             gegroepeerde & centrale besturing
•             vooraf ingestelde positie
•             opvolging zon
•             automatische programma’s
•             klimaatcontrole
•             wind- en regenbescherming
•             beveiliging

KNX is verwarming, ventilatie & airconditioning
•             individuele kamerregelingen
•             centrale & automatische besturing
•             tijdgestuurde regelingen
•             vloerverwarming

KNX is beveiliging en veiligheid
•             inbraak
•             rookdetectie
•             technische problemen
•             toegang
•             aanwezigheidssimulatie

KNX is bediening en visualisatie
•             schakelaars / drukknoppen
•             touch panels
•             smart phones en tablets

KNX is automatisering en bediening op afstand
•             logische functies
•             tijdgestuurde functies
•             supervisie systeem
•             internettoegang
•             berichtgeving